Table './app_webeuroholding/users_hash' is marked as crashed and should be repairedTable './app_webeuroholding/users_hash' is marked as crashed and should be repaired
Search:
Istoric News Furnizori Jobs Contact
română italiano english
Euroholding Euroconstruct Europrefabricate - prefabricate din beton IMP TRAVEL Europroducts Monlandys IMP Romania Netex
 
EUROHOLDING
 
» Despre noi
» Dosar de presă
» Contact

» Istoric
» News
» Furnizori
» Jobs
» Links


Achizitii proiecte

Complex rezidential Timisoara - Villaggio Mediterraneo
 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastra”

 


INVITATIE DE PARTICIPARE

 


S.C EUROPRODUCTS SRL are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica “ Cantar pod bascul”.

1. Obiectul contractului: Contract de furnizare
2. Natura si cantitatea produselor ce se vor achizitiona, codul CPV: 1 bucata Cantar pod bascul, cod CPV 42923200-4
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: cerere de oferta, conform normelor interne de achizitii publice ale AMPOS CCE pentru contracte de furnizare finantate in mod direct, in proportie de 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat
4. Sursa de finantare a contractului de furnizare de produse care urmeaza sa fie atribuit:
Proiect co-finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE
5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
- Propunerea tehnica: Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
- Propunerea financiara – formularul de oferta : Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, conform documentatiei de atribuire.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
7. Limba de redactare a ofertei: romana sau engleza
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile
9. Pretul va fi exprimat in EURO, fara TVA.
10. Pretul ofertei este ferm in EURO. NU se accepta actualizarea pretului contractului
11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare de produse este: pretul cel mai mic – conform documentatie de atribuire.
12. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative
13. Perioada de garantie a produselor : conform caietului de sarcini.

 


14. Livrarea produselor va fi realizata in termenul prevazut in documentatia de atribuire la adresa : punct de lucru Europroducts, Timisoara, Calea Sagului nr 280.
15. Documentele care insotesc oferta: conform documentaţiei de atribuire.
16. Adresa la care se depune oferta: S.C EUROPRODUCTS SRL, Chisoda, jud. Timis,
Calea Sagului DN 59 km.7, nr.221, la receptie.
17. Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 06.05.2011 ora 14
20. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 06.05.2011 ora 14.30, la sediul S.C
EUROPRODUCTS SRL, Chisoda, jud. Timis, Calea Sagului DN 59 km.7, nr.221
21. Documentatia de atribuire se poate descarca direct de pe site-ul firmei
www.euroholding.com.ro de la rubrica “Achizitii proiecte”

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel:0256-308555 begin_of_the_skype_highlighting            0256-308555      end_of_the_skype_highlighting, persoana de contact: Luminita Filip, e-mail: luminita.filip@euroholding.com.ro .

Data invitatiei: 02.05.2011

 


Administrator Delegat
Franco Mauro

 

Documentatia de atribuire cantar pod bascul 2

Formular oferta

Draft Contract furnizare cantar pod bascul

Table './app_webeuroholding/users_hash' is marked as crashed and should be repaired
 
19/07/2011
  Anuntul de incheiere proiect Europroducts - Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii... » citeste tot
04/05/2011
  IMP Romania – anunt informare publica pentru acord mediu - ANUNŢ  PUBLIC       S.C. I.M.P. ROMÂNIA INDUSTRIAL CO S.A., cu sediul social în Chisoda, str. Calea Sagului,... » citeste tot
30/12/2010
  SC EUROPREFABRICATE SRL a derulat pe o perioada de 6 luni, proiectul „un loc de muncă mai sigur pentru angajați mai -   Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional... » citeste tot

» mai multe stiri
  ©2018 Euroholding Group. Login